15 מרס 2017

מעברי צנרת וכבלים חרושתיים

התמודדות עם מעברי צנרת וכבלים החודרים קירות ותקרות מצריכה שינוי בהרגלי הביצוע. כיום, כבר לא קיימת הגבלה לגבי הוספות עתידיות, וניתן לתכנן ולבצע כניסות צנרת מודולריות ואטומות, כך שיתאימו לכל סוגי הצינורות והכבלים במבנה למשך שנים רבות, עם יכולת ורסטילית לשינוי כפי שיידרש במבנה בעתיד