15 מרס 2017

שיפור אזורי הכשל באיטום

מערכות  האיטום  סובלות  מכשלים  שונים במספר נקודות תורפה, בהן אזור ניקוז המים לצנרת אנכית, אזורי חיבור בין רצפות וקירות אנכיים,  וחדרים  רטובים.  כיום  ניתן  להיעזר במוצרים חרושתיים מוכנים ליישום המסייעים ליצור רצף איטום ואף למנוע כשלים עתידיים