איזיטום הפוך (AIR) שרוול לאיטום מעברי צנרת/ לצינורות אוויר ומעקות