אלוטן- יריעה דביקה

יריעה על בסיס ביטומני, בגלילים של 20 או 25 מטר אורך וברוחב 1 מטר.
מיועדת לאיטום פריטים בבניה, גמישה ומשוריינת בפילם HDPE.

דגמים קיימים.