הגנה בפני גזים בקרקע מזוהמת

 גזי קרקע , קרקע מזוהמת, והגנה בפני גזים

ציטוטים מתוך אתר המשרד להגנת הסביבה
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ContaminatedSoil/ContaminatedSoilIntroduction/Pages/default.aspx

גזי קרקע מוגדרים כמזהמים נדיפים שמקורם בקרקע או במי תהום מזוהמים, הנודדים בתת-הקרקע וחודרים למבנים דרך סדקים ברצפת ובקירות המבנה.
התופעה נפוצה בחללים תת-קרקעיים, במבנים על קרקעיים המצויים במגע ישיר עם הקרקע ובמבנים בהם יש מעלית העולה מתחת לפני הקרקע אשר עלולה להעביר עמה את הזיהום למקומות גבוהים יותר במבנה.

מזהמים המצויים בקרקע עלולים לסכן את בריאות האדם ואת הסביבה בדרכים שונות. אנשים ובעלי - חיים עלולים להיחשף לחומרים המזהמים באמצעות מגע עם הקרקע, בליעת קרקע או בשאיפת גזי קרקע המכילים מזהמים הנפלטים ממנה. כמו כן, חומרים מזהמים עלולים לנוע בקרקע, להגיע למקורות מים עיליים ולמי התהום, לפגוע בסביבה ואף לגרום לזיהום מי שתייה

סוגי מזהמים נדיפים בגזי קרקע

חומרים נדיפים אורגניים (VOC), אנאורגניים (כגון: כספית, סולפיד) וחומרים חצי נדיפים (S-VOC) בעלי משקל מוליקולרי נמוך שמקורם בקרקע ו/או מי תהום מזוהמים, מהווים סיכון לבריאות הציבור מאחר והם רעילים ובחלקם אף מסרטנים. חומרים אלו כוללים מרכיבי דלקים, כגון: בנזן וכן פחמימנים מוכלרים, TCE, PERC, CCl4, וויניל כלוריד שמקורם בפעילות תעשייתית כגון שימוש בממסים. חומרים אורגניים נדיפים יכולים להימצא בקרקע ובמי התהום בפאזות

הסעת גזי הקרקע וחדירתם לתוך המבנה

חדירת גזי הקרקע למבנים נגרמת עקב הפרשי טמפרטורות והפרשי לחצים בין המבנה לקרקע באיזור יסודות הבניין (עקב לחץ ברומטרי, תת-לחץ הנוצר בבניינים עקב תפעול מפוחים ומערכות אוורור). קצב נדידת גזי קרקע לתוך מבנים קשה לחיזוי ותלוי בתנאי ותכונות תת-הקרקע, במאפייני החומרים המזהמים והאופן בו תוכנן, הוקם ומתוחזק הבניין (סידוק, יסודות בניין, קיום תשתיות מעבירות, כגון צנרת ביוב ומים וכד', פתחים).

כאשר גזי הקרקע חודרים למבנה הם מתערבבים עם אוויר תוך-מבני בתהליכי אוורור (ונטילציה) טבעיים ומכאניים. ריכוז גזים יכול להצטבר בתוך המבנה עד לריכוז המהווה סיכון בריאותי לשוהים במבנה

הנחיות למיגון מבנים מפני גזי קרקע

לינק להנחיות המשרד להגנת הסביבה:   
http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/contaminatedsoil/contaminationsoilregulations/documents/preliminary-thresholds-for-pollutants-in-land.pdf