חומרי הזרקה

חומרי ההזרקה הינם תחום מאוד שימושי כיום באיטום לאחר כישלון שיטות איטום אחרות, או לפני הכישלון במקרים ספציפים בתור פיתרון ראשוני ומצויין .