יריעה  ייעודית המיועדת ליישום מקדים PRE APPLIED ליישומים חיצוניים אופקיים ואנכיים .
בעלות קישור רציף והומוגני ליציקת הבטון 

יתרונות

  •  הדבקה מצוינת ליציקת בטון
  •  עמידות משופרת ללחץ הידרוסטטי
  • עמידות מעולה לקרעים ולנקבים