מתאם-צנרת-ארוך-קוטר-100-ל-"4 F081100000

F08110000