נקזים לגגות ולמרפסות סדרה S-10 "דלביט" ( 110 מ"מ קוטר כניסה)