מרבית איזורי הכשל של האיטום מתרכזים באיזורי הניקוז, היכולת להתמודד כראוי עם כשלים אלו השתפרה פלאים בעזרת הנקזים המתקדמים שנוצרו לפתירת הבעיות. כיום קיימים בשוק נקזים לפתרונות יעודיים, הן לאיזורי איטום שונים: גגות, מרפסות, חדרים רטובים וכו', והן לשיטות האיטום השונות: איטום במריחות וביריעות ביטומניות, איטום במריחות צימנטיות, איטום ביריעות מסוג PVC או TPO או EPDM. בנוסף קיימים כיום אביזרים המותאמים לצנרות השונות, לגגות מרוצפים וכו'. 

נקז אנכי

קיים מיגוון של נקזים אנכיים למגוון של ישומים :

נקזים שונים מתאימים לגגות, מרפסות גדולות, קטנות או חדרים רטובים, כמו כן יש להתייחס לחומר האיטום בו יוטמע הנקז, הכנסת נקז לא מתאים יכולה לגרום לכשל חמור באיטום .

הגבהות לנקזים

לסוגי נקזים שונים יש הגבהות המותאמות לכל נקז

רשת עלים לנקזים

קיימים מס סוגי רשתות המתאימים לנקזים השונים, 
רשתות פשוטות גמישות