סופרסטופ

תאור המוצר

סופרסטופ (SUPERSTOP) - עצר מים תופח מבנטונייט
סופרסטופ הוא עצר מים תופח על בסיס בנטונייט מתוצרת PARAMOUNT ארה"ב (קונצרן RPM). הסופרסטופ מעוצב ברצועה שרוחבה "1 ועוביה "3/4 או "1/2 לפי סוג העצר. לסופרסטופ פס הדבקה עצמית בצד אחד.
הסופרסטופ תופח כאשר הוא בא במגע עם מים, תוך איטום המרווחים בתפר היציקה בו הוא ממוקם. הסופרסטופ לא מאבד את תכונותיו במשך השנים, ללא תלות במספר מחזורי הרטיבות והיובש שיעבור.

T5019980 3/4" מספר קטלוגי: סופרסטופ

T5029980 1/2" סופרסטופ

עדכון: 4/05

ארה"ב (קונצרן PARAMOUNT סופרסטופ הוא עצר מים תופח על בסיס בנטונייט מתוצרת הסופרסטופ מעוצב ברצועה ברוחבה " 1 ועוביה " 3/4 או " 1/2 לפי סוג העצר. .(RPM לסופרסטופ פס הדבקה עצמית בצד אחד.הסופרסטופ תופח כאשר הוא בא במגע עם מים, תוך איטום המרווחים בתפר היציקה בו הוא ממוקם. הסופרסטופ לא מאבד את תכונותיו במשך השנים, ללא תלות במספר מחזורי הרטיבות והיובש שיעבור.

שימושים במוצר

סופרסטופ משמש לאיטום תפרי יציקה בין רצפות לקירות תת קרקעיים, בבריכות מים, בריכות לטיפול בשפכים, טונלים ומערכות טרומיות של פנלים מבטון. הסופרסטופ אינו מיועד לתפרים בעלי תנועתיות (תפרי התפשטות וכו').

מפרט טכני

משקל סגולי (גר'/סמ"ק):

צבע:

תחום טמפרטורת יישום:

תחום טמפרטורת עבודה:

הדבקות לבטון:

זרימת מים דרך תפר בטון אטום

בסופרסטופ עם עומד מים של 30 מ':

.1.75

אפור / שחור.

.- 18º C - 110º C

.- 40º C - 110º C

מעולה (עם פריימר).

אין זרימה.

אופן השימוש

1. פני השטח מיועדים להתקנת סופרסטופ חייבים להיות מוחלקים ע"י כף בנאים. יש להוריד חלקים רופפים ולכלוך לפני היישום.

2. יש למרוח שכבת הדבקה ממשחת בנטונייט מסוג "פאראמסטיק" מתוצרת "טרמקו" על פני השטח המיועדים להתקנת ה"סופרסטופ", זמן קצר לפני ההתקנה.

3. יש להוריד את נייר הסיליקון כדי לחשוף את הצד הדביק של עצר המים ולהדביק את עצר המים במקום המיועד על גבי ה"פאראמסטיק". באזור החיבור בין שני עצרי המים יש להניח אותם האחד מול השני באופן רציף. יש לקבע את עצר המים היטב לתשתית ע"י מסמרים כל 30 ס"מ.

לפחות בעומק 5 MPA 20 כאשר מיישמים סופרסטופ " 3/4 , יש לוודא כיסוי בטון שחוזקו ס"מ לפחות. מומלץ למקם אותו בצד הפנימי של רשת הזיון החיצונית. כאשר מיישמים סופרסטופ " 1/2 , יש לוודא כיסוי של בטון כנ"ל בעומק 2.5 ס"מ לפחות.

אריזות

סופרסטופ " 3/4 – גליל באורך 4 מ'.

סופרסטופ " 1/2 – גליל באורך 6.10 מ'.

הערות ואזהרות

1. הסופרסטופ אינו מיועד לשימוש בתפרי התפשטות.

2. הסופרסטופ אינו מתאים לשימוש במקרה של נוכחות מים מלוחים או מזוהמים בקרקע.

אך זאת לאחר בדיקה שתבוצע במעבדת ביטום לגבי Superstop sal t : ניתן להשתמש בהתגובה שלו במים המלוחים שיובאו מן האתר הנדון.