סיקה WARP

רצועות חיזוק מבנים סיקה Carbodurמסיבי פחמן יריעות סיבי פחמן ופסי חיזוק לשיקום, חיזוק והגדלת עומסים במבני בטון, גשרים, מיסעות וחניונים. לתיקון נזקי רעידות אדמה. מאפשר לשנות ולחזק תפקוד של אלמנטים שונים במבנה. סיקדור 30, 300, 330 הנם אפוקסים לחיזוק יריעות סיבי הפחמן, רצועות סיבי הפחמן ורצועות סיבי הזכוכית.

אריזות: סיקה Wrap - גלילים 50 מ"א כל אחד. מ"ר משתנה לפי רוחב הגליל. כל היריעות בצבע שחור בלבד.

את היריעות מדביקים בדבק מסוג סיקדור 300.

Sika Wrap 230C
Sika Wrap 300 CZ/60
Sika Wrap 450C
Sika Wrap 600C

דף מידע ליריעות סיבי זכוכית SIKA WRAP 100G הורד כאן