רולקה ביטומנית

רולקה ביטומנית מתוצרת BORNER גרמניה, זוהי רולקה בחתך מלא למניעת שקיעה. הרולקה היאמוצר חרושתי המותאם למערכת הביטומנית וליריעות שאמורות להיות מוצמדות אל הקיר, ובכך עוזרת לייצר שכבת איטום רציפה מהרצפה ועד לגובה הרצוי על גבי הקיר. אין ספק שההשקעה במוצר מחזירה את עצמה במניעת כשלים עתידיים של חדירת מים באזורים אלו.

תיאור מוצר

  • BORNER TEK רולקה ביטומנית טרפזית לאיטום פינות.
  • ניתן להתקין את הסרט המיוצר מפולימר ביטומני הן בהתקנה קרה והן בריתוך.
  • מאפשר ישום מיידי של יריעות בריתוך מייד לאחר התקנתו.
  • בהיותו טרפזי (קטום), הוא פותר בעיות מבניות ומאפשר עבודה על גבי איזור לא מוחלק ופינות לא מושלמות.
    

   הגדרות ושימושים

  • התכונות הידידותיות למשתמש מאפשרות יישום וחיבור מהירים.
  • ניתן לחברו הן בצורה אופקית והן בצורה אנכית לחלקי המבנה, וגם במשטחים.
  • בגמישותו הוא מתאים את עצמו בעת ההתקנה במיוחד לחלקים עגולים וכן לכיסוי מעברים שאינם מוחלקים (מתאים גם לעבודה מסביב לצנרת חודרת).
    

   הנחיות ליישום 

    
  • יש לפרוש את הרולקה BORNER TEK על גבי משטח חיבור נקי ויבש, ולחתוך למידה הדרושה. לחמם את משטח המגע על ידי מבער או מפוח של אוויר חם, ולאחר מכן להדביק למקום המיועד.
    
  •  יישום בעת ששוררת טמפרטורה נמוכה, ועיצוב של חיתוכים קטנים עלולה לגרום להופעת סדקים בשכבה העליונה, הגם שסדקים אלה אינם משפיעים על התפקוד.
    
  •  באמצעות התקנת BORNER TEK יכול המתקין להימנע מהצורך לאטום זוויות של 90 מעלות. הצלע הרחבה מיצרת רולקה תיקנית של 5 ס"מ.

טבלה טכנית

תכולה פולימר ביטומני וחומר מילוי
עובי כ-20 מ"מ
רוחב כ-50 מ"מ
טמפרטורת ריכוך לפי R.U.K 110°C
הצד העליון יריעה
אורך גליל כ-25 מ"א בקרטון
משקל גליל כ-5.5 ק"ג
אריזה 4 גלילים לקרטון 24 קרטונים למשטח
יש לאחסן במקום קריר ויבש.יש להימנע מחשיפה לאור שמש.