Sealing Pipe

Pipe Sealing (גיברית)

ביטומן משחתי חד רכיבי המתקשה במהרה.

הצמדות מעולה לצינורות ברזל,גיברית ו PVC.

תיאור

ביטומן משחתי חד רכיביהמתקשה במהרה.

יוצר שכבה ממברנלית הידרופובית אלסטית אשר נצמדת היטב לצינורות

מסוג גיברית, ברזל ו- PVCוכן לביטומנים. מוצר זה הוא בעל תכונות מכאניות וכימיות מעולות.

מומלץ ליישום ב-

איטום אזורים המשולבים עם צנרת גיברית, PVC או ברזל.

תכונות ותועלות

הופך למשחה בעת ערבוב: מריחה קלה על משטחים אופקיים או אנכיים.

מתקשה במהירות. כושר היצמדות מעולה ל צנרת גיברית, PVC או ברזל.

הכנה ויישום

נקה את השטח. רצוי ניקוי בלחץ מים. הסר מיצי בטון, ממברנות ישנות ושכבות רופפות.

מרחו בעזרת מברשת את המשטח והצנרת ליצירת ממברנה אחידה

בעובי מינימאלי של 2 מ"מ.

אריזה

1 ק"ג.

בטיחות

הרחק מלהבות אש. באזורים תחומים יש להשתמש במאווררים ובמסכות פעילות פחמן.

יש לזכור כי החומרים הממסים כבדים יותר מן האוויר, ולכן הם שוקעים לרצפה.

ה- MSDS (דף מידע בטיחותי) זמין על פי בקשה.