Sika FireJoint 2100

מחסום אש למשך 2-4 שעות. המחסום מורכב מלוחית עיגון לתשתית ופרופיל חסימה קרמי מיוחד. התפר מקובע לתשתית באמצעות עוגנים ונשאר במקומו גם לאחר התזה על המחסום עם צינור כיבוי אש בלחץ גבוה. לשימוש כמחסום אש בלבד או כמערכת משלימה לסדרת תפרי ההתפשטות של חברת סיקה.

תפרים ברוחב 25 מ"מ ועד 450 מ:"מ. למגוון הרחב ביותר של תפרים ססמיים.
מאפשר תנועה ססמית רבה במקביל לתפר. עטוף ברדיד נירוסטה להגנה יעילה.