SikaJoint 300

סדרה 300 משלבתפטנט של לוחית מרכזית המאפשרת פתיחהוסגירה של התפר ומידה אחת המתאימה למספר מרווחים של תפרים. קיימים בסדרה פרטי קיר ופינות. לשימוש פנימי בעיקר. התפר מתוכנן לשימוש עם גימורי רצפה שונים. מתאים למפעלי היי טק, מחסנים טכניים. מקומות הדורשים עומס ציוד קל עד כבד ומערכת בגימוראסתטי ללא בליטות.

עמידה בעומסים של בין 25kN-35kNוכן לתנועת הולכי רגל מרובה.
מתאים לרוחב תפרים בין 25 מ"מ ל 200 מ"מ. תנועה ססמית גבוהה, אפשרות לתנועה אופקית מוגברת לכיוון אחד. על פי דרישה.