SikaJoint 400

תפר התפשטות ססמי . המערכת בנויה ממסגרת מתכת ופלטה לעמידה בעומסים. שינויים בעובי המסגרות והפלטות יוצרים מגוון רחב ויעיל של עומסים מורשים בשילוב עם מחירי תפר אטרקטיביים. לשימוש פנימי בעיקר.לרצפות בלבד. למפעלים, אזורי שירות והעמסה, מפעלי היי טק, משרדים וכד‘. הפלטה ממורכזתומונעת גלישה של העומס מהמרכז. מתאים למגוון גימורי רצפה ושטיחים.

עמידה בעומסים של בין 15kN-70kNוכן לתנועת הולכי רגל מרובה.
מתאים לרוחב תפרים בין 25 מ"מ ל 200 מ"מ.מערכת קפיצית מיוחדת להקטנת מרווח התפר הנראה לעין בגימורי שטיח.