SikaJoint 800

תפר ססמי. סדרה 800 היא סדרת תפרים סטנדרטיים המעוגנים אל תוך המרווח עם עוגני תפס קפיציים. לתפר לוחית כיסוי אסתטית עד לרוחב של 75 מ"מ. קיים בפרופילים תואמים להמשכי תפרים בקירות.התפר מוצע במחירים אטרקטיביים. למקומות בהם נדרשת יכולת תנועה סטנדרטית ועומס הולכי רגל. ליצירת מראה אסתטי וכיסויי תפרים קיימים. לשימוש פנימי בלבד או חיצוני במקומות בהם לא נדרש איטום למים.

עומד בעומסים קלים בלבד - תנועת הולכי רגל סטנדרטית. קל מאד להתקנה ואינו דורש עיגוןלתשתית או ברגים מסוג כשלהוא.