הגבהות לנקזים

לסוגי נקזים שונים יש הגבהות המותאמות לכל נקז