GOLD-SEAL אטמי לחיצה לחדירות כבלים

אטמי לחיצה המתאימים לאיטום מעברי כבלים, מתאימים לקידוחים בבטון או למעברי כבלים שהוכנו מראש . האטמים מתאימים לאיטום של כבל יחיד או מספר כבלים יחד, מתאים לאיטום של מעברים ריקים לאיטום ראשוני והשחלת כבלים בעתיד, או לאיטום במקרה שהכבלים כבר הושחלו ויש לאטום את הקדח . ניתן להזמין אטמים לכל מצב או בעיה בשטח, במגוון של צורות וביצועים, בצורה מהירה, יעילה ובדיוק של מילימטרים .