LIQUID BOOT

תאור המוצר

Liquid Boot ® מחסום כנגד מעבר אדים מבוצע בהתזה
Liquid Boot ® הוא נוזל מבוסס על מים היוצר ממברנה ללא תפר המיושמת באמצעות התזה, אינו מכיל VOCומונע חדירת אדים לתוך מבנה.
החומר מותקן מתחת לריצוף וחיפוי קירות על מנת להוות מחסום בפני גזים וכן למניעת פעפוע מים למבנים.
Liquid Boot ® המיושם בספריי ישירות על משטחים לא רגולריים כגון חדירות.
ראשי כלונס,קורות מדורגות וכד'
משמש גם כמחסום למניעת מעבר אדי גז

liquid_boots_402_01
ריסוס של Liquid Boot® אוטם ביעילות חדירות במשטחים,
קורות, ומשטחים בלתי רגולריים המהווים מעברים קריטיים לאדים,
זאת בנוסף לביצועים מעולים בעמידות בפני כימיקלים


יישום המוצר

 • Liquid Boot® משמש ליצירת מחסום בפני גזים מתחת ריצופים וקירויי קירות אנכיים. מקטין למינימום חדירת אדים ומונע פעפוע מים ( שאינם תחת לחץ הידרוסטטי) אל תוך מבנים.
 • Liquid Boot® אידיאלי למניעת חדירת גזי מתאן.
 • Liquid Boot® מאושר NSF לשימוש כציפוי פנים מיכלי ומאגרי בטון לאיכסון מים שפירים בנפח גדול מ – 300,000 גלון, למניעת דליפות ואיבוד מים.

 

יתרונות

 • יישום באמצעות התזה משיג איטום מצוין כנגד חדירה, ומיתר את הצורך בחיזוקים מכניים.
 • חסר תפר, ממברנה מונוליטית, מאיינת את החסרונות הנובעים מכשלי תפרים.
 • נוסחה ייחודית המשיגה הגנה עילאית בפני גזי מתאן ואדי מים.מערכת המודבקת באופן מלא וממעיטה את הסיכון מנדידת גזים.הגנה בפני גז מתאן, VOC ממיסים כלוריים ומזהמים אחרים.


התקנה

 • הגן על כל המשטחים ההגובלים שעליהם אין להתיז את חומר ההגנה בפני גזים.
 • הטמפרטורה בעת ההתקנה בטווח הוראות היצרן.
 • לפני ההתקנה יש לחזק ולהגן על :אביזרי חשמל , אינסטלציה, חלקים מכנים וכן אלמנטים החודרים דרך שכבת האיטום.
 • ההתזה חייבת להיעשות לפני הנחת ברזל הזיון.
 • את תפרי התפשטות יש לאטום לפני ההתזה בחומרים המתאימים.
 • הכנת משטח ההתזה חייב להיעשות על פי מפרט היצרן.
 • עובי מינימאלי של הציפוי היבש 60 מיל, אלא אם הוגדר אחרת.

Liquid Boot® מסופק באריזות הבאות:
חביות של 55 גלון
מיכל של 275 גלון