NOVAR WS FLL נגד שורשי עצים

תאור המוצר

  • NOVAR WS FLL היא יריעה עמידה בפני חדירת שורשים, שתוכננה במיוחד לשימוש באיטום של גגות ואזורים מגוננים בכל מצב של אפשרות לגרימת נזקים למערכת האיטום על ידיד חדירת שורשים .
  • התפיסה החדשנית של NOVAR WS FLL היא בשימוש בחומר חיזוק שפותח במיוחד כנגד חדירת שורשים, חומר זה עולה על כל חומר אחר שהיה בשימוש עד עתה .
  • חומר החיזוק הוא חומר מרוכב כנגד חדירת שורשים והוא מיוצר יחד עם רכיב סינטטי ואורגני יחד, שהוא בלתי חדיר לשורשים, כמו כן הוא נתמך בשכבה בלתי ארוגה של פוליאסטר מיוצבת בסיבי זכוכית .
  •  NOVAR WS FLL מבטיח שלא תגרם היפרדות שהייתה אופיינית לסוג הזה של היריעות, ובאותה עת מציע תכונות עדיפות מבחינה מכנית ופיסית הטיפוסיות לחיזוק מפוליאסטר .

תקנים

NOVAR WS FLL נבדק במכון המחקר בגיסנהיים על פי שיטת התאגדות FFL , זו אותה שיטת בדיקה שעל פיה יושתת התקן העתידי האירופאי EN לשם קביעת תקן לעמידות בפני חדירת שורשים . הבדיקה המחמירה ביותר שקיימת נמשכת כארבע שנים ובסופה הוכח כי NOVAR WS FLL עמיד באופן מוחלט כנגד חדירת שורשים, כולל עמידות לשורשי עצים קטנים .