ארגזי תעלות גזירה

הטפסנות מונחת במגרעות הצידיות של התעלה, ובכך נמנעת יציקת קורת הבטון מעל דפנות התעלה. עם הזמן כשהאדמה תופחת, לחץ האדמה משתחרר כאשר דפנות התעלה נגזרות לצידי הקורה.

cutting_canals_small_630