ארגז סכינים

ארגז סכינים - בבדיקות קריסה נמצא שהארגז קורס בעומז נמוך מ-700 ק"ג/ מ"ר בהתאם לת"י 940 לביסוס מבנים.