ארגז סכיני צלעות

ארגז סכיני צלעות- הארגז מתכונן כך, שהחלק התחתון המשמש להפרדה בנוי מקירות חיצוניים בלבד, בעלי חתך סכין המתוכנן לקריסה.