פזופון 54

פזופון 54

ציפוי משקיט רעש - ANTI DRUM

תאור המוצר

"פזופון 54" הינו מסה פלסטית צמיגה, המורכבת מתרחיף (דיספרסיה) של שרפים סינטטיים בתוספת מלאנים מינרליים.

מטרת השימוש

השקטת רעש הנובע מזעזועים ורעידות של פח באוניות, מטוסים, מעליות, צנרת מיזוג אוויר, מכונות כביסה, מקררים ורהיטי פלדה.

יתרונות

מפחית רמת רעש הנובעת מהדהוד פחים - ANTI DRUM.

מפרט טכני

הופעה

משחה לבנה

משקל סגולי

1.3 גרם/ מ"ל

אחוז מוצקים

50%<

כיסוי מומלץ

2.0-4.0 ק"ג/מ"ר

עובי שכבה יבשה

1.0-2.0 מ"מ

טמפרטורת יישום

> 5°C

יעילות השקטה

כ- 10 דציבל / שנייה

עמידות בשריפה על פי ת"י 755

V.3.3

אופן השימוש:

הכנת השטח

וודא כי פני השטח לאיטום יהיו נקיים וחופשיים מחלקים רופפים, אבק, קליפות יציקה,פירורי בטון, שמן וכל חומר זר אשר יכול להפריע להדבקה. חורים יש למלא בדייס צמנטי מושבח בפולימרים.

ברזל - יש לנקות ולצבוע 1-2 שכבות צבע אנטיקורוזיבי בעובי כללי של 50-70 מיקרון.

פח מגולוון או פח אלומיניום - יש לנקות ולצבוע ב- Wash Primer

שכבת יסוד - פריימר

על בטון גלוי, יישם פריימר מסוג GS-474 בכמות של כ- 250 גר' / מ"ר והמתן 2-4 שעות לייבוש מלא.

אופן היישום

היישום באמצעות מברשת, שפכטל או ריסוס בעזרת משאבה או מכשירAirless עם פיה בקוטר 4-6 מ"מ ולחץ 4-6 אטמוספירות.

הספק הקומפרסור חייב להיות לפחות 35 מ"ק/שעה.

תנאי העבודה האופטימליים (פיה, לחץ וכו') יש לקבוע בכל מקרה על פי המצב במקום.

זמן הייבוש של שכבה רטובה בעובי של 2 מ"מ:

  • בטמפרטורה של ºc20 הוא 36 שעות.

•· בטמפרטורה של ºc 120 הוא 1-2 שעות.

אריזה

פח 20 ק"ג

הערות

  • במידת הצורך ניתן לדלל במים.
  • מומלץ לאוורר מקומות סגורים בעת ולאחר היישום.
  • אחסון במקום קריר ומוצל. אין לאחסן בטמפרטורה נמוכה מ- C°5 .
  • ניקוי הכלים מיד לאחר השימוש במים.
  • המוצר אינו דליק ואינו מכיל ממיסים מסוכנים.

הוראות בטיחות

  • לפני השימוש במוצר יש לקרא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות על תווית המוצר ובגיליון הבטיחות ( MSDS ) אותו ניתן לקבל בחברת פזקר בע"מ .

•· לא למאכל.

  • בזמן השימוש בחומר, השתמש בציוד מגן אישי (ביגוד מתאים, כפפות, משקפי מגן/ מגן פנים).
  • רחץ ידיים במים וסבון מיד לאחר השימוש.

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.

המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.