פזופון 70

פזופון 70

ציפוי ביטומני משקיט רעש - ANTI DRUM

תאור המוצר

"פזופון 70" הוא ציפוי משקיט רעש המבוסס על תערובת ביטומן ומלאנים מיוחדים.

מטרת השימוש

השקטת רעש זעזועים והגנה אנטי - קורוזיבית של קונסטרוקציות פלדה ופחי ברזל דקים לדוגמא: צביעת חלקי פח ברכב אחרי תיקון, צביעת פחים של מרכבי אוטובוסים מעליות וכו'.

יתרונות

 • מפחית רמת רעש הנובעת מהידהוד פחים - ANTI DRUM.

מפרט טכני

הופעה

משחה שחורה

משקל סגולי

1.2 גרם/ מ"ל

אחוז מוצקים

70%<

כיסוי מומלץ

2.5-3.0 ק"ג/מ"ר

עובי שכבה יבשה

1.25-1.5 מ"מ

טמפרטורת יישום

> 5°C

יעילות השקטה

כ- 10 דציבל/שניה

אופן השימוש:

הכנת השטח

וודא כי פני השטח לאיטום יהיו נקיים וחופשיים מחלקים רופפים, אבק, קליפות יציקה,פירורי בטון, שמן וכל חומר זר אשר יכול להפריע להדבקה. חורים יש למלא בדייס צמנטי מושבח בפולימרים. חוטי קשירה יש לחתוך לעומק 2 ס"מ ולתקן בעזרת טיח פולימרי.

שכבת יסוד - פריימר

על בטון גלוי, יישם פריימר מסוג GS-474 בכמות של כ- 250 גר' / מ"ר והמתן 2-4 שעות לייבוש מלא.

אופן היישום

 • *יש לנקות היטב את השטח מאבק, לכלוך, שומן, רטיבות, חלקים רופפים או כל חומר זר אחר. יש להרחיק חלודה וצבע מתפורר ומתקלף.
 • *מומלץ למרוח על פני השטח שכבת יסוד של פריימר מסוג GS474
 • * היישום באמצעות מברשת
 • *ייבוש השכבה תלוי בעובי הציפוי, הטמפרטורה ותנאי האוורור.

זמן הייבוש של שכבה בעובי של 2 מ"מ, בטמפרטורה של 25°c הוא 24-36 שעות.

אריזה

פח 20 ק"ג

הערות

 • אין צורך בדילול. במידה והחומר מסמיך, ניתן לדללו בטרפנטין מינרלי תוצרת פזקר.
 • יש להקפיד על סגירת הפחים לאחר גמר העבודה.
 • המוצר מכיל ממיסים נדיפים ודליקים.
 • אחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
 • בזמן ישום המוצר,יבושו,וישום מוצרים אחרים בסביבתו יש לדאוג לאוורור המקום ולהימנע מהווצרות ניצוץ או אש עד להתנדפות הממס.
 • מומלץ לנקות את כלי העבודה בעזרת טרפנטין מינרלי תוצרת פזקר.

הוראות בטיחות

 • לפני השימוש במוצר יש לקרא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות על תווית המוצר ובגיליון הבטיחות ( MSDS ) אותו ניתן לקבל בחברת פזקר בע"מ .

•· לא למאכל.

 • הרחק ממקורות חום ( S15 ).
 • הרחק ממקור הצתה - העישון אסור ( S16 ).
 • השתמש בביגוד מגן, כפפות מגן ומשקפי מגן/מגן פנים מתאימים (S36/37/39).
 • מנע שחרור לסביבה: התייחס להוראות מיוחדות ולגיליון הבטיחות (S61 ).

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.

המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.