אמולביט MS-10

אמולביט 10-MS

אמולסיה לציפוי יסוד

תאור המוצר

אמולביט 10- MS היא אמולסיה ביטומנית המיועדת לשימוש כציפוי יסוד. לאמולסיה חדירות גבוהה לשכבות השתית וזמני יבוש מהירים בשתית גירית.

מטרות השימוש

  • אמולסיה ביטומנית המיועדת לריסוס על מצעים לפני ריבוד באספלט.

יתרונות

  • חדירות גבוהה לשכבת המצע .
  • יבוש מהיר, אמולסיה אניונית המגיבה כימית עם מצע גירי / דולמיטי.
  • עומדת בדרישות ת"י 161/2 לאמולסיה מסוג PCE.

מפרט טכני

סוג התכונה

תכונה

יחידה

הערך הנדרש

תקן הבדיקה

באמולסיה

צמיגות , סייבולט פורל C 25

שניות

מקס' 30

88 D ASTM

יציבות באחסנה למשך 24 שע'*

% במסה

מקס' 1

244 D ASTM

ניפוי

% במסה

מקס' 0.1

244 D ASTM

שארית הזיקוק

% במסה

מינ' 32

244 D ASTM

בשארית הזיקוק

חדירות תקנית

1/10 מ"מ

מקס' 300

5 D ASTM

רקיעות תקנית

ס"מ

מינ' 40

113 D ASTM

מסיסות ב TCE

% במסה

מינ' 97.5

244 D ASTM