פוליפז I-2

פוליפז 2I

יריעת איטום ביטומנית לתשתיות

תאור המוצר

יריעה עשויה ביטומן משובח בפולימרים מסוג S.B.S עם שריון פוליאסטר.

מטרות השימוש

היריעה מיועדת לשלוש מטרות עיקריות:

  1. ממברנת איטום וחיזוק המונחת בתחתית המיסעה על פני תשתית מחרסית פעילה למניעת חדירת המים לתשתית והקטנת האפשרות לתפיחה וקריסה (COLLAPSE), ולחיזוק מבנה המיסעה.
  2. ממברנת חיזוק על פני מיסעות קיימות ניזוקות לפני ריבודן מחדש, לצורך דחיית השתקפות הסדיקה בשכבה האספלטית החדשה, איטום ושריון המיסעה.
  3. חציצה בין רצפת בטון לבלוק הראשון בבניית קירות למניעת עלית מים קפילריים.

יתרונות

  • יריעה בעלת גמישות גבוהה
  • עמידה לתנודות מחזוריות
  • חיכוך גבוה בין היריעה לקרקע
  • שרידות גבוהה באיטום תת קרקעי

מפרט טכני

תכונות

עובי

2.0±0.2

שריון

לבד פוליאסטר חזק במיוחד

אורך גליל, מ'

20

רוחב גליל, מ'

1

חוזק במתיחה לאורך N/5CM

600<

ASTM D 5147

חוזק במתיחה לרוחב N/5CM

450<

ASTM D 5147

התארכות לאורך %

30%<

ASTM D 5147

התארכות לרוחב %

30%<

ASTM D 5147

עמידות בחום °C

100<

ASTM D 5147

עמידות בקור °C

<-12

ASTM D 5147

אופן השימוש:

הכנת השטח

יש להכין את השטח בהתאם למפרט המיוחד של חברת פזקר או מפרט מע"צ או המפרט הכללי לעבודות בניה

אופן היישום

היישום יעשה בהתאם למפרט המיוחד של חברת פזקר או מפרט מע"צ או המפרט הכללי לעבודות בניה.

ניתן ליישם את היריעות כאשר הטמפרטורה בסביבה גבוהה מ - 2°C,ונמצאת במגמת עליה.

אריזה

23 גלילים על משטח עץ עטופים בשרינק.

הערות

  • אחסן במקום מוצל יבש ומאוורר בטמפרטורה מעל 5°C.
  • יש לאחסן את הגלילים במצב אנכי בלבד.
  • אין להניח או לאחסן משטח על משטח.

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.

המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.