30 נובמבר 2001

כנס איטום ובידוד , בנייה ירוקה ובטון