17 דצמבר 2013

מעברי צנרת מתקדמים של חברת BEELE

חב' מלגול החלה ביבוא מעברי צנרת מתקדמים של חב' BEELE ENGINEERING ההולנדית

 

מצורף לינק לאתר החברה

http://www.beele.com/