Flex PU- GOLD Inject

תאור המוצר

שרף לאיטום בהזרקה על בסיס פוליאוריתן שמתנםח במגע עם מים לקצף גמיש .

יישום

איטום נזילות מים בסדקים/ תפרים בקירות, רצפות, מבני בטון ומתקני ביוב .

תכונות

  • חדירה עמוקה לסדקים/ תפרים .
  • מגיב במגע עם מים ויוצר קצף גמיש בעל תאים סגורים המאפשר המשך תנועה של הסדק והמשך האיטום לאחר התנועה .
  • התרחבות חופשית- 800% .
  • עמידות כימית למים, חומצות קלות, עמידות לאלקלי/ מקרו אורגניזמים .
  • התקשות מעולה לתשתית מינראלית (בטון וכדומה), מתכת ופלסטיק .
  • מהירות תגובה משתנה ע"י תוספת זרז, כמות מומלצת לקבלת תוצאה טובה 6%-9% זרז מכמות השרף .