Foam PU- GOLD Inject

תאור המוצר

שרף פוליאוריתן חד רכיבי בעל צמיגות נמוכה להזרקה. מגיב בבואו במגע עם מים ומייצר איטום הידרופובי קשיח .

יישום

מוצר איטום נגד מים בסדקים ופתחים בקירות, רצפות ומבני בטון אחרים שאינם מיועדים לתזוזה עתידית. השרף הפוליאוריתני עוצר נזילות מים ומשמש איטום לחדירת מים .

תכונות

  • Pu- goldinject- foam מייצר אטימה קשיחה מחוזק גבוה בסדקים/ תפרים .
  • מהיר תגובה ולכן שמיש במקומות בהם הלחץ ההידרוסטטי גבוה/ או הזרימה של המים מוגברת .
  • בעל יכולת חדירה עמוקה גם בסדיקה מינימאלית .
  • במגע עם המים מייצר גז שמאפשר היווצרות מהירה של קצף אטום למים .
  • התנפחות חופשית 1700-2000% .
  • אינו מתכווץ לאחר התייבשותו .
  • התקשרות מעולה לתשתית מינראלית (בטון וכדומה), מתכת ופלסטיק .
  • זמן התגובה מווסת ע"י המאיץ .
  • עמידות כימיקלית למים, חומצות קלות, אלקלי שמנים ומינרלים, בקטריה ועובש, מי ים, מי תהום ומוצרי דלקים .