After Foam PU- GOLD Inject

שימוש

  • חומר איטום נזילות מים בסדקים/ תפרים בקירות, בריצפות, במבני בטון, טמתקני ביוב לחים ויבשים .
  • מומלץ מאוד להשתמש בחומר זה כחומר שני לאחר עצירת פרץ המים עם הPU- GOLD- INJECT-FOAM .
  • יוצר לאחר הזרקתו אטם מים גמיש שאינו מתכווץ לאחר תהליך ההתקשות שלו .

תכונות

  • ניתן להזרקה למבנים רטובים ויבשים
  • ניתן להזריק לסדקים צרים מאוד
  • יוצר איטום גמיש של סדקים/ תפרים בקירות גם כאשר לא נחשף למים מפני שהריאקציה היא בין שני הקומפוננטים
  • התקשרות מצוינת לבטון, מתכת ופלסטיק