Aquafix Gold עוצר פרצות מים

תאור המוצר

Aquafix היא תערובת צימנטית, מתייצבת במהירות, המתחילה להתקשות מיד לאחר הוספת מים

תחומי יישום

Aquafix משמש כחומר לאיטום מיידי של דליפות מים מקומיות או חדירת מים לתיקון מהיר של סדקים, תפרים ולעיגון

הוראות שימוש

הכנת התשתית:

  • התשתית חייבת להיות יציבה, נקיה ויש להרטיב אותה אם היא יבשה 
  • יש לסלק כל חומר רופף (צבע,טיח וכו') עד לגילוי תשתית יציבה (בטון או בנייה)