14 ינואר 2015

HDPE גלילים גדולים ורחבים וגלילים קטנים

יריעות HDPE במגוון עובייםלתשתיות לבניה ולבל מטרה

חב' מלגול מייבאת ומשווקת גלילי HDPE
בעובי: 0.5, 1, 1.5 מ"מ
בגין דרישה גוברת של לקוחותינו,
אנו משווקים גלילים ברוחב:
5.8מ" וגלילים ברוחב 1.5 מטר.

נשמח להיות לכם לעזר