עצר מים מתכתי VB 160 GOLD

תאור המוצר

 METAL STOPPER VB160 הוא עצר מים מתכתי מתועש לאיטום מגוון אלמנטים בשלב הבניה, מצופה בשכבת פולימר המגיב עם הבטון ליצירת הדבקות מלאה ובכך מבטיח איטום מלא כנגד לחץ מים וללא לחץ.מותקן טרם יציקת הבטון ע"י קשירה ישירות לברזל הקונסטרוקטיבי, בעל עמידות גבוהה לתנאים הקשים טרום יציקת הבטון ובזמן היציקה. בנוסף קיים כיסוי הגנה לשכבת הפולימר שיש להסיר לפני יציקת הבטון, עמיד בפני לחץ מים של עד 8 בר (80 מ' מים עומדים) .

שימושים במוצר

מוצר איטום המשמש איטום אזורי חיבור בין האלמנטים השונים באזורים תת קרקעיים וכן במתקנים הבאים במגע עם מים עומדים ומשתנים. התקנה מהירה, קלה, חסכונית, ומספקת איטום קבע אמין גם נגד לחץ מים גבוה.

אזורי האיטום:

 1. הפסקת יציקה רצפה - קיר
 2. הפסקת יציקה קיר - קיר
 3. הפסקת יציקה קיר - תקרה
 4. הפסקות יציקה במאגרי מים

הנחיות ליישום

את העצרים יש להתקין בשלב ההכנה ליציקה, בקשירה ישירה לברזל. בנקודות חיבור העצרים יש לבצע חפיפה של 5 ס"מ לפחות, בקטעים הישרים וכן בפינות.

שלבי ההתקנה

 1. הסירו את החלק התחתון של נייר האלומיניום המגן החצוי מהציפוי המיוחד.
 2. הניחו את עצר המים המתכתי 160 VB במרכז הקיר העולה, על גבי שכבת החיזוק העליונה.
 3. דחפו את תושבות ההתקנה, 3 יחידות לאלמנט או 30 יחידות לגליל, מעל יריעת המתכת, וקבעו אותן לשכבת החיזוק העליונה עם חוט מתכת.
 4. עומק ההטבעה בבטון חייב להיות לפחות 3 ס"מ, וכמו כן הוא חייב להיות לא יותר ממחצית הגובה של יריעת המתכת (8 ס"מ)
 5. יש לחפוף את עצר המים המתכתי 160VB בחפיפה של 5 ס"מ לפחות, וללחוץ על שני הקצוות בחוזקה. על מנת למנוע חדירת מים, יש להדביק את החיבור במלוא הגובה ובכל פני השטח. יש לוודא שמשטחי הדבק נקיים מזיהום שעלול להפריע להדבקה.
 6. קבעו את החיבור עם אחד ממהדקי הקיבוע שסופקו וקפלו את נייר האלומיניום המגן בחזרה על הציפוי המיוחד. יש להכין את החיבורים גם בחלקים הישרים וגם באזורי הפינות.
 7. לאחר יציקת בטון הבסיס ולפני סגירת טפסנות הקירות או הכנת האלמנטים של קיר כפול, יש להסיר את שארית נייר האלומיניום המגן.

אריזה:

מגיע בגדלים – 2.00 מ', 2.40 מ' וגלילים באורך