Colphene BSW H plus קולפין

קולפין 

ממברנה ביישום מקדים PRE APPLIED  COLPHENE BSW  H PLUS          

 ממברנה עבה בעלת ביצועים גבוהים המורכבת מביטומן אלסטומרי מושבח ב-SBS ושיריון פוליאסטר לא ארוג. הצד העליון מצופה בגבישי פחמן דו חמצני מהונדסים במיוחד, והצד התחתון מכוסה על ידי יריעה פלסטית להדבקה חמה. זוהי ממברנה ביישום מקדים PRE APPLIED  המיועדת ליישומים חיצוניים אופקיים לאיטום ממים (לעבודות מתחת לפני הקרקע ולאיטום מרתפים).

  • בזכות הנוסחה וההרכב המיוחדים, יריעות COLPHENE BSW H PLUS - 4.5 מ"מ הן בעלות קישור מצוין, רציף והומוגני ליציקת בטון המבני להגברת ההתנגדות ללחץ הידרוסטטי, עם תכונות מכניות מעולות.
  • העיצוב הייחודי של היריעות, הכולל את טכנולוגיית DUO SELVEDGE, מאפשר ריתוך של הצדדים באמצעות מבער או מלחם אוויר חם.

 יתרונות

  • הדבקה מצוינת ליציקת בטון
  • עמידות משופרת ללחץ הידרוסטטי
  • עמידות מעולה לקרעים ולנקבים
  • הגנה משופרת הודות לטכנולוגיית DUO SELVEDG