הדפסה

קולרי קובופלקס

תאור המוצר

"צווארוני" ניקוז לקירות ולרצפות חומרים מיועדים לאיטום עמיד לזמן רב של חדירות  KOBAUFLEX® צינורות ומרזבים, כמוכן עבור הרכבת פרטים במיוחד באזורי מעמס קריטי בבניינים למגורים ולתעשייה. אזורים מועדפים ליישום הם : יחידות חדרי רחצה, בריכות שחייה, ו/או מטבחי קנטינות, מעבדות ואזורים בהם מעבדים מזון. "צווארוני" ניקוז לקירות ולרצפות על פי מפרטי הלקוח. KOBAUFLEX® ניתן לייצר מראש את קיימת אפשרות להשתמש בשרוולים סטנדרטים לקירות או רצפות ולאחר מכן יש לנקב חור במרכז בקוטר קטן יותר מקוטר צינור המעבר בכדי להגדיל את לחץ ההתקנה, כאשר אין תשתית באזור המרכזי. "צווארוני" ניקוז לקירות ולרצפות עמיד בפני כימיקלים רבים וגם עמיד בלחץ מים  KOBAUFLEX® . DIN 16726 על פי תקן .

יישום

  • התשתית חייבת להיות מסוגלת לשאת את העומס 
  • היא חייבת להיות יבשה ככל האפשר, נקיה מאבק, מלכלוך ומחומרים רופפים אחרים ורכיבים שיקטינו את כושר ההדבקות
  • באזורים סדוקים או בלתי מפולסים יש למלא בחומרי מילוי מתאימים
  • רכיבים רופפים כגון ציפוי בטון משוחרר וכן בליטות חדות יש לסלק לדוגמא בניקוי חול
  • לערבב את הדבק שסופק עבור עבודת האיטום המסוימת בהתאם להוראות היצרן
  • יש להשגיח על זמן האשפרה המוגדר
  • ליישם שכבה ראשונית לתשתית באמצעות מברשת עד להספגתה
  • יש להשגיח על צווארוני" ניקוז, לקירות " KOBAUFLEX® הזמן או משך השימוש המומלץ 
  • לאחר מכן להתקין את ולרצפות, על פני הדבק הלח תוך הימנעות מיצירת קפלים
  • יש ללחוץ על המותקן באמצעות מרית או שפכטל ולוודא שהמותקן חדר לדבק באופן מושלם