דבק לעצר מים בנטונייט QuellBand GOLD

 תאור המוצר

QUELLBAND - דבק חד-רכיבי ליישום עצרי מים תופחים מסוג  בנטוניט. מתאים לתחום נרחב של סוגי שטח  יבשים ונקיים מאבק, טרם שפיכת/ יציקת הבטון.

דבק QuellBand מגיע כמשחה רכה, בשרוולי 310 ml היישום נעשה באמצעות אקדחי שרוולים סטנדרטיים.

פריט מספר:  MT010050

נתונים טכניים

 • בסיס כימי:אקרילט
 • צבע:שחור
 • צמיגות ב- 23°C: משחה שאינה שוקעת
 • טמפרטורת  יישום: +5°C עד +35°C
 • התנגדות  טמפרטורה: 20°C עד +80°C
 • צפיפות ב- 23°C  בערך 1.65 גרם/ס"מ3
 • כמות דרושה: 1 שרוול = בערך 8 מ"א
 • זמן להיווצרות  קרום: ב- 23°C / 50% RH:בערך 5-10 דקות

אריזה

 • שרוול בנפח 310 ml
 • 20 שרוולים בקופסה

אחסון

ב-23°C / 50% RH: 12 חודשים אם נשמר באריזה מקורית ללא נזקים ושלא נפתחה. (שמירה בטמפרטורות/לחות אוויר גבוהה יותר למשך פרק זמן ממושך (כמה שבועות), עשויה לקצר את חיי המדף או לגרום לשינוי בתכונות החומר.) השלכה לאשפה: הזריקה לאשפה, על הוראות החוק הישימות, הלאומיות והמקומיות. יש להשליך חומרים שהתקשו לאשפה ביתית/מסחרית רגילה. בשרוולים המכילים שאריות של משחת דבק, כבחומרים מסוכנים.

יישום

QuellBand מאפשר הצמדה רחבת-שטח של עצרי מים בנטוניט מתנפחים לתשתית בטון. ההדבקה מונעתאת ציפת עצר המים של בכת יציקת/ שפיכת הבטון. הדבק מהווה תחליף לרשת מתכת ומסמרים המיועדים לקיבוע עצרי מים תופחים למקומם. QuellBAnd מאפשר התקנה קלה ואמינה של עצרי מים בתנאים גיאומטריים קשים, כמו שטחים מעוגלים,  שינויי מפלס, ואזורים להם גישה קשה, וכו'.

התקנה

 •  בכדי להשמיש  את השרוול, יש לחתוך את קצהו ולהרכיב עליו את הפייה.
 • הדבק רך, אלסטי ואינו שוקע.
 • מספק הצמדה מצוינת לתשתיות מט לחות(*) הדבק לא ייצמד לשטחים רטובים.

הכנת השטח

 • השטח חייב להיות נקי, חופשי מאבק/חומרי סיכה, ועלים  ועליו להיות שלם.
 • נקה כל לכלוך מפני השטח, וודא הסרה מלאה של חומרים מזהמים או מוצרים שעלולים למנוע את ההידבקות, כגון חומרי שחרור, חומרי שימור, חומרי סיכה, שמן, אבק, מים.
 • ניתן לנקות מצעים נקבוביים באופן מכני, תוך הסרה של חלקיקים מפני השטח בעזרת מברשת פלדה או דסקת שחיקה.
 • על השטח להיות שלם ויציב. יש להוסיף לחות לפני שטח מינראליים סופגים, כדי לשפר את ההדבקה.
 • אם הדבק מיושם לתשתיות שאינן נקבוביות ושאינן סופגות (כגון מתכת או פלסטיקה), כאשר מצויים על השטח רכיבים משולבים או חדירות, יש לנקות ראשית את השטח בחומר ניקוי מסחרי ומטלית נקייה.

התקנה

 • יישם את QuellBand ליישומי בנטוניט בצורה שווה, תוך שימוש באקדח שרוולים ידני או המופעל לחץ אוויר.
 • פס הדבק חייב להיות בכמות מספקת, כך שכאשר תופעל לחיצה על הסרט המתנפח, כמות קטנה של דבק תופיע בצידי סרט ההדבקה המתנפח. הופעה זו של דבק בצדדים מורה כי עצר המים התופח מצוי במגע מלא עם המצע.
 • את עצר הבנטוניט התופח יש ללחוץ אל הדבק, לפני שתתחיל ההיווצרות של קרום יציב.
 • חיוני לוודא כי האזור לא ייחשף לגשם או לכל לחות אחרת, קודם להיווצרות הקרום.
 • QuellBand יצור שכבה יציבה בטמפרטורות  רגילות (23°C, 50% RH).
 • שינויים או סטיות בטמפרטורת הסביבה או בלחות עשויים להשפיע על קצב הייבוש.
 • אם נעשה שימוש בדבק על משטחים עיליים, או אם תידרש סגירה של צינורות, יהיה צורך באמצעי הצמדה נוספים,עד להתקשות מלאה של הדבק.
 • אין להשתמש  בדבק של סרטים מתנפחים בטמפרטורות הנמוכות מ- +5°C.

בטיחות

במידה וייעשה שימוש בדבק בנטוניט, לצורך לו הוא נועד, הרי השימוש בדבק זה בטיחותי מבחינה פיזיולוגית. במקרה של מגע ישיר עם העיניים, רחץ היטב את העיניים בכמות גדולה של מים למשך כ-15 דקות, ופנה מיד לעזרה רפואית. אחסן תמיד את המוצר באזור קריר, יבש ומאוורר. אין לאחסן QuellBand ליישומי בנטוניט בקרבת חומרי מזון. היות ושרוולי הדבק עדיין מכילים שאריות של דבק, יש לטפל באלה כבחומרים מסוכנים, ויש להשליכם על הוראות החוק הישימות.אנא ראה את גיליון נתוני הבטיחות הרלוונטי לפרטים נוספים לגבי הטיפול הבטיחותי בדבק עצר מים תופח ליישומי בנטוניט.

כתב ויתר

המידע הטכני משקף את ידיעותינו הנוכחיות לגבי דבק לעצרים מים עבור יישומי בנטוניט. המידע מיועד לידיעתם של משתמשים בלבד. היות ואיננו מודעים ליישומים הצפויים ולתנאי העיבוד בשטח, תוטל על המשתמש האחריות לבדיקה זהירה, כנדרש לוודא כי המוצר אמנם מתאים לשימוש המיועד.בגין רכיבים שונים באתר ההתקנה ובגין תנאי העבודה המיושמים באתר, MASTERTEC לא תוכל לספק אחריות כל שהיא באשר לתוצאות העבודה. תביעות הנובעות מכל קשר משפטי יכולות להיות מוכרות רק במקרה של כוונה מכוונת או רשלנות חמורה, ללא קשר לאמירות המובאות כאן או לעצות שניתנו בעל פה. במקרה זה, על המשתמש להוכיח כי הוא סיפק ל-MASTERTEC בכתב את כל המידע הדרוש, אשר יאפשר את בחינת מצב ההתקנה, בתוך זמן סביר. תוך תלות במפרטי המוצר הדרושים או התפתחויות נוספות. תוך אספקת מידע זה, MASTERTEC אינה מתכוונת להפר זכויות של צד שלישי. גיליון הנתונים העדכני ביותר, בכל מקרה, יהיה הישים. תנאי המכירה המתאימים שלנו לגבי מכירה ואספקה, ישימים גם הם.

תאריך הגרסה: 10-2016.