סיקה לסטיק 841 ST פוליאוריאה

ממברנה נוזלית מפוליאוריה טהורה

 
שימושים:
 • ליישומי איטום ואנטי קורוזיה על בטונים ופלדה למגוון תשתיות אחרות.
 • שימושים אופייניים:
 • ציפוי והגנה על משטחים
 • ציפוי מיכלי אגירה ומיכלי מים
 • ציפוי גשרים
 • ציפוי ואיטום גגות
 • ציפוי מיסעות וחניונים
 • מתקני ייצור תעשייתיים
 • מתקנים לטיפול ואיסוף מי שתיה וגשמים
 • מתקני אגירה וטיפול במי ים
 • תחנות כוח
 • ביוב ומתקנים לטיהור מי שפכים
 • מיכלי משאיות והובלת נוזלים
תכונות:
 • ריאקציה וייבוש מהירים מאד
 • כניסה כמעט מיידית לשירות
 • ניתנת ליישום בטווח טמפרטורות שבין 15ºc -ל 70ºc+
 • עמידה לאחר היישום בטווח טמפרטורות שבין 30ºc -ל 100ºc+
 • %100 מוצקים
 • אינה מכילה חלקיקים (0=VOC)
 • יכולת גישור סדקים מצויינת
 • עמידות כימית טובה
 • עמידות טובה נגד הצהבה
 • עמידות גבוהה לשחיקה
 • עמידות והתאמה למגע עם מי ים
 • אישור למגע עם מי שתיה

אריזה

חלק A :חביות, 200 ליטר = 212 ק"ג
חלק B :חביות, 200 ליטר = 191 ק"ג

חלק A :נוזל שקוף
חלק B :נוזל צהבהב או אפור (מגוון ל RAL7005(

קישורים להורדה