EPD204 פריימר חד רכיבי למערכת EPDM

תאור המוצר

יסוד שקוף חד רכיבי, למריחה על כל תשתית מיועדת לאיטום כהכנה להדבקת  וסרטי איטום אחרים

 EPDM לאיטום נקבוביות בתשתית סופגת ואבקתית

סרטי כגון בטון וליצירת משטח הדבקה חלק ושטוח המאפשר הדבקה איכותית של הסרט על התשתית

אוטם חרירי אויר ומנטרל השפעת גרגרים ובכך משפר משמעותית את איכות ההדבקה

הדבקת הסרטים מיד בגמר הייבוש, תאפשר הדבקה מיטבית ותמנע הצטברות אבק על הפריימר

הכנת השטח

להבטחת ניקיון השטח לפני היישום יש לנקות ניקוי יסודי מאבק, שומן ולכלוך

להסרת שומנים יש לבצע שטיפה עם מוצר מתאים

שיטת יישום

ערבב קלות, דלל לפי הצורך ומרח או רסס

כעבור 30-60 דקות הדבק את סרט האיטום

תכונות

יסוד מעולה להדבקת סרטי איטום לסוגיהם

ייבוש מהיר במיוחד גמיש וחזק כושר הידבקות מעולה לתשתית

אוטם נקבוביות ויוצר משטח חלק ומתאים להדבקה איכותית קל ליישום עם מברשת, רולר.