SikaProof ® A+ 12

תאור המוצר

SikaProof ® A+ 12 היא יריעה ממברנה על בסיס פוליאולפין (FPO) עבור איטום מתחת לאדמה של מבני בטון מזוין.

היא נפרסת בצורה רופפת בתוך מצעים מוכנים או טפסה לפני השמת ברזל הזיון ויציקת הבטון.

שכבת הדבקה היברידית מיוחדת על גבי הממברנה יוצרת קשר קבוע עם הבטון הטרי.

שימושים

SikaProof ® A+ 12 ניתנת לשימוש רק ע''י אנשי מקצוע מנוסים.

הגנה מפני לחות, איטום על בטון עבור מרתפים והגנה מפני חדירת מי תהום עבור מבני בטון אחרים מתחת לאדמה.

מתאימה לשימוש על גבי:

לוחות בסיס מבטון מזוין

קירות בטון מזוין עם טפסה חד צדדית ודו צדדית

עבודות הרחבה ושחזור מבנים טרומיים

יתרונות

מוכנה מראש: מותקנת לפני הצבת ברזל הזיון ויציקת הבטון

קשר כפול: קשר מכני והדבקה עם הבטון טרי

יכולות גמישות גבוהה וגישור על סדקים

אין נדידת רוחבית של מים בין מבנה הבטון למערכת הממברנה

רמת אטימות מפני מים גבוהה שנבדקה על פי תקנים שונים

קשר מלא וקבוע למבנה בטון מזוין

עמידות בפני תנאים תוקפניים במי תהום וקרקע טבעיים

קלה להתקנה עם חיבורים שנדבקים במלואם

עמידה באופן זמני בפני תנאי מזג האוויר וחשיפה לקרינה אולטרה סגולה במהלך הבנייה

ניתנת לשלוב עם מערכות איטום / מערכות איטום חיבורים אחרות המאושרות על ידי סיקה