Gold PD Proof - HDPE

תאור המוצר

Gold PD Proof הינה ממברנת איטום חרושתית בעלת 3 שכבות הכוללות H.D.P.E, פולימר בהדבקה עצמית,

ושכבה עליונה יחודית עשויה חלקיקים מינרלים. היריעה עמידה לקרינת שמש למשך  ימים.

היריעה יוצרת קשר עם הבטון הטרי למניעת נדידת מים בין היריעה לבטון, ואטומה למעבר 45 מים, לחות, וגז.

מתאימה לעודה בתנאים רטובים וכן מוגנת מפני עבודות הברזל.

מטרת השימוש

Gold PD Proof  מתאימה לעבודות איטום תת קרקעיות למבנים מבטון, מגנה על הבטון מפני תנאי קרקע אגרסיביים,

מתאימה לאיטום עבודות מנהור מסוג Cut And Cover ומונע מעבר של מגוון גזים רעילים.

תצרוכת

יש לקחת בחשבון אזורי חפיפה בחיבור בין היריעות.